Sveikatos apsaugos ministerija žengė žingsnius link pacientų eilių trumpinimo ir administracinės naštos gydytojams mažinimo

Nuo šiol yra supaprastinama pateikimo pas gydytojus specialistus tvarka. Dar visai neseniai, pacientams vien tik tam, jog prasitęsti receptą ar gauti siuntimą pas gydytoją, neretai tekdavo laukti ilgose eilėse, kas didino pacientų nepasitenkinimą, o šeimos gydytojams užkraudavo neproporcingą naštą.

2024 m. vasario 1 d. įsigalioję Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo pakeitimai įgalino bendrosios praktikos slaugytojus ir akušerius teikti šeimos medicinos paslaugas ir išrašyti siuntimus kito sveikatos priežiūros specialisto konsultacijai. Kitaip tariant, siuntimus pas gydytojus specialistus galės išrašyti ne tik šeimos gydytojai, tačiau ir slaugytojai bei akušeriai.

Slaugytojai taip pat gali pratęsti gydytojo paskirtą tęstinį lėtinės ligos gydymą, kai paciento sveikatos būklė yra stabili, skiriant ir išrašant gydytojo paskirtus vaistus lėtinėms ligoms gydyti, tęsiant gydytojo paskirtą tęstinį lėtinės ligos gydymą, tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams. Ne rečiau kaip kartą per metus pacientas privalės apsilankyti pas šeimos gydytoją, kad jis galėtų įvertinti paciento sveikatos būklę ir pratęsti gydymą.

Sveikatos apsaugos ministras išreiškė nuomonę, jog toks slaugytojų atsakomybių išplėtimas yra kelias, kurį nuėjo visos pažangios sveikatos apsaugos sistemos – juo suka ir Lietuva. Šie pokyčiai, pirmiausiai yra medicinos personalą ruošiančių įstaigų pažangos įvertinimas. Antra, tai pačių slaugytojų prestižo didinimas – nereikia slėpti, kad dalis jaunuolių vengia rinktis slaugytojo specialybę dėl siaurų galimybių pritaikyti įgytas kompetencijas. Trečia, tokiu būdu užtikrinamos paciento teisęs greičiau gauti dalį sveikatos paslaugų. Ir apibendrinant, tai, ministro teigimu, skolos grąžinimas slaugytojų bendruomenei, kuri padarė tokią didžiulę pažangą per šiuos kelis dešimtmečius.

Taip pat nuo šiol, pagal naujai priimtą sveikatos ministro įsakymą, siuntimo antrinio lygio konsultacijai nereikės, kai i) paciento greitojo atrankinio arba laboratorinio tyrimo dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) atsakymas teigiamas; ii) kreipiantis ambulatorinės gydytojo dermatovenerologo konsultacijos dėl visų dermatovenerologinių ligų; iii) kreipiantis infekcinių ligų gydytojo konsultacijos; iv) kreipiantis dėl vidaus ligų, vaikų infekcinių ligų ir vaikų ligų gydytojo konsultacijos į universitetų, respublikos lygmens stacionarines paslaugas (tai pasaugos, papratai teikiamos ne trumpiau nei 24 valandas) teikiančias gydymo įstaigas; v) taip pat skubiosios pagalbos skyriaus gydytojas arba slaugytojas, dirbantis su gydytoju specialistu (gydytojo sprendimu), gali išduoti siuntimą ambulatorines paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsultacijoms gauti, kai tokia konsultacija būtina. Taip pat tokioms paslaugoms gauti siuntimą galės išduoti ir stacionare pacientą gydęs gydytojas ar slaugytojas (gydytojo sprendimu) (iki šiol tokia galimybė nebuvo numatyta).