Sutarčių vykdymas

Pareiškėjos (įmonės) pateikė skundą teismui dėl atsakovės Valstybinės ligoninių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – atsakovė arba VLK) sprendimų, kuriais VLK sustabdė sutarčių pareiškėjoms vykdymą (užsakymų pagal sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis įvedimą į Ortopedijos IS ir užsakymų apmokėjimą) panaikinimo, skolos ir palūkanų priteisimo.

VLK informaciniu raštu informavo pareiškėjas, kad stabdo naujų užsakymų priėmimą ir apmokėjimą pareiškėjoms kol nesibaigs vykdomas ikiteisminis tyrimas pareiškėjų atžvilgiu, nors pagal galiojančių sutarčių nuostatas to padaryti neturėjo pagrindo.

Atsakovė teigė, jog ėmėsi savigynos priemonės sutartiniuose teisiniuose santykiuose, kadangi prieš pareiškėjas buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kad nebūtų padaryta žala PSDF biudžetui. Atsakovė papildomai nurodė, jog vadovavosi būtent Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.220 str. 1 d., kuri nustato, kad šalis, kuri atsižvelgdama į aplinkybes tikisi, kad kita šalis gali iš esmės pažeisti sutartį turi teisę iš pastarosios šalies pareikalauti patvirtinti, kad ši sutartį vykdys tinkamai. Šalis gali sustabdyti savo sutartinių prievolių vykdymą tol, kol kita sutarties šalis patvirtina, kad ji sutartį tikrai įvykdys tinkamai.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė, kad byloje yra keliamas sutartinės atsakomybės klausimas ir nurodė, kad VLK, sustabdžiusi pareiškėjų naujų užsakymų registravimą į Ortopedijos IS ir užsakymų apmokėjimą, iš esmės sustabdė įsipareigojimų pagal sudarytas sutartis vykdymą, nors nei sudarytų sutarčių, nei galiojantys aktai nenumatė sutarčių vykdymo stabdymo galimybės. Dar daugiau, atsakovė pati pripažino, jog jokio reikalavimo pareiškėjoms, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.220 str. 1 d., kad jos patvirtintų, jog įvykdys sutartis, ji nepateikė.

Teismas nurodė, kad atsakovė sutarčių vykdymą sustabdė vienašališkai, be jokio teisinio pagrindo, taip pat be jokio teisinio pagrindo atsisakė vykdyti reikalavimus pagal sutartį atsiskaityti su pareiškėjomis.