Paciento nepriežiūros pasekmės: šuolis pro langą, lūžusi koja ir 2000 eurų žala

Paciento teises ir pareigas, paciento atstovavimo ypatumus, paciento skundų nagrinėjimo ir žalos, padarytos jo sveikatai, atlyginimo pagrindus reglamentuoja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Šio Įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinta paciento teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios pagal Įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje pateikiamą sąvoką suprantamos, kaip prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami.

Deja, visuotinė kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų siekiamybė neretai tampa ginčo teisme objektu, kuomet susiklosčius Įstatyme nustatytai paciento teisei priešingai situacijai, teismas sprendžia dėl medicinos paslaugas teikusių specialistų civilinės atsakomybės (ne)taikymo pagrindo. Aptariamu atveju paminėtina neseniai Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėta civilinė byla, kurioje teismas sprendė dėl gydytojos atsakomybės bei įstaigos (ligoninės) pareigos atlyginti pacientei žalą, šią siejant su ieškovės, kaip pacientės, nepriežiūra, dėl ko pacientė, nekontroliuodama savo veiksmų, iššoko pro palatos langą ir susižeidė.

Apeliacinis teismas akcentavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kurioje išaiškina, kad gydytojų civilinė atsakomybė už netinkamą gydymą yra profesinė atsakomybė, taigi specifinė neteisėtų veiksmų ir kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygų, aspektais, todėl pasak kasacinio teismo, vertinant gydytojo veiksmus ir sprendžiant jo kaltės klausimą, turi būti taikomas gydytojo veiksmų standartas, t. y. jo veiksmai vertinami ne pagal protingo ir atidaus žmogaus, bet pagal protingo ir atidaus profesionalo elgesio standartą – sprendžiant, ar gydytojas konkrečioje situacijoje buvo sąžiningas ir turi būti laikomas nekaltu, vertinama pagal tai, ar jis viską padarė, ko iš jo reikalaujama.

Vadovaudamasis maksimalių pastangų principu teismas konstatavo, kad byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių gydytojai žinojo apie neadekvačią pacientės būklę prieš jai iššokant pro langą, tačiau gydytoja, teikusi pacientei sveikatos priežiūros paslaugas, nesiėmė visų reikiamų bei maksimalių priemonių, padėsiančių išvengti sunkių pacientės sveikatai jai iššokus pro langą pasekmių.

Teismas konstatavo, kad dėl gydytojos profesinio aplaidumo ir nerūpestingumo (gydytoja neužtikrino ieškovės saugumo neapribodama jos galimybių judėti) pacientė susižalojo, galėjo net mirtinai užsimušti ir pacientės dvasinius išgyvenimus, sąlygotus jos iššokimo pro palatos langą fakto, taip pat ir nerimo dėl medicinos įstaigos netinkamai teikiamos priežiūros pacientei, jai būnant neadekvačioje būsenoje, įvertino 2.000,00 Eur suma.

Šaltinis. Lietuvos apeliacinio teismo 2021 m. lapkričio 11 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2A-537-781/2021