Marijampolės ligoninė mirusios dukros tėvams privalės atlyginti 50 000 Eur neturtinės žalos

Neseniai aptarus gyvybės kainą teismų praktikoje, pagal kurią kasacinis teismas, pasisakydamas dėl neturtinės žalos atlyginimo gyvybės atėmimo atvejais, yra nurodęs, kad kiekvieną netektį lydi labai sudėtingi, gilūs ir sunkūs išgyvenimai, o netekus vaiko, yra nutraukiamas ryšys, susijęs su tėvų praeitimi, dabartimi ir natūraliai laukiama ateitimi, o kadangi vaikai yra kiekvienų tėvų viso gyvenimo realybės dalis, kai jos netenkama, tėvų pasaulis negrįžtamai sukrečiamas ir keičiasi, o tais atvejais, kai ši netektis yra netikėta, dvasinės netekties skausmas yra ypač didelis ir komplikuotas, vis dar tenka susidurti su atvejais, kuomet teismai, vaiko netekties atveju spręsdami dėl neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo, pažeidžia teismų praktikoje nurodomus bendruosius bei konkrečios bylos atveju vertinamus individualius neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus.

Visgi, dėka priimtų teismų sprendimų persvarstymo galimybės, šios klaidos gali būti ištaisytos, o visiško nuostolių atlyginimo principas atkurtas. Apie tai byloja neseniai Lietuvos apeliacinio teismo priimtas sprendimas civilinėje byloje pagal mirusios dukters tėvų ieškinį atsakovei Marijampolės ligoninei dėl neturtinės žalos atlyginimo.

Dėl Marijampolės ligoninės medikų veiksmų, o būtent gydymo klaidų gausos – nesiėmimo visų būtinų veiksmų dukros sveikatos pablogėjimo priežasčiai nustatyti, pacientės būklės nesekimo, pastarąją ištiko ūmus sveikatos pablogėjimas, ji nugrimzdo į komą ir tą pačią dieną mirė. Mirusios dukros tėvams kreipusis į teismą ir dėl dukters netekties patirtą neturtinę žalą įvertinus 80 000 Eur, o draudimo bendrovei atlyginus ieškovams dalį neturtinės žalos – 30 000 Eur, papildomai teismo prašius priteisti ieškovų naudai iš atsakovės 50 000 Eur neturtinę žalą, t. y. po 25 000 Eur neturtinės žalos kiekvieno ieškovo naudai, pirmosios instancijos teismas, ieškovams iš atsakovės priteisė 25 000 Eur neturtinei žalai atlyginti, t. y. kiekvienam ieškovui po 12 500 Eur.

Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, konstatavo, kad ieškovų dukra mirė dėl didelio atsakovės darbuotojų neatsargumo bei aplaidaus požiūrio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ir atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes bei teismų praktikoje suformuluotus išaiškinimus dėl neturtinės žalos dydžio nagrinėjamo pobūdžio bylose (žalos padarymo aplinkybės, atsakovės kaltės forma ir laipsnis, veiksmų (neveikimo) turinys, ieškovus su mirusiąja siejantis giminystės laipsnis, jų artimas tarpusavio ryšys, kokybė, intensyvumas, pastovumas gyvenant šeimoje kartu nuo vaiko gimimo iki mirties, bendro gyvenimo šeimoje ir tėvų rūpinimosi dukra trukmė, aplinkybė, kad ieškovų dukra buvo vienintelis vaikas šeimoje, negrįžtamos pasekmės dėl ieškovų šeimos gyvenimo esminio pasikeitimo ir pažeistų ieškovų lūkesčių dėl jų ir dukros ateities, sumažėjusios galimybės ieškovams ateityje sukurti panašius į prarastus šeimos santykius) nusprendė ieškinio reikalavimus patenkinti visiškai.

Apeliacinis teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas pusę ieškovų prašomos priteisti neturtinės žalos sumos, pažeidė teismų praktikoje nustatytus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus, teisingai neįvertino pažeistų vertybių reikšmingumo, neatsižvelgė į tai, kad tėvams vaikų netektis, ypač vienintelio vaiko, visada yra skaudžiausias praradimas, kurio sukeltų pasekmių sunkumas nekvestionuojamas, dėl netikėtos vienintelės dukros mirties ieškovų šeimos gyvenimas negrįžtamai pasikeitė, buvo pažeisti ieškovų lūkesčiai, kuriuos jie siejo su dukters ir savo pačių ateitimi, o kartu ir viena didžiausių socialinių vertybių – teisė turėti visavertę šeimą.

Lietuvos apeliacinis teismas priteisė ieškovams iš atsakovės 50 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą, t. y. kiekvienam ieškovui po 25 000 Eur neturtinės žalos.

Šaltiniai:
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2009;
Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-694-381/2020.