Linkime stebuklingų Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų!

Eina metai.. Vieni kažką nusineša,
Kiti kažką dovanoja.
Pasidžiaukime tais metais, kurie buvo,
Ir tikėkime tais, kurie ateis.
Tegul šie metai atnešt tik džiaugsmą,
Skaidrią nuotaiką, laimingas minutes
Ir paprastą žmogišką laimę.
Tegul būna dosnūs naujų idėjų, prasmingi mažais
Ir dideliais darbais.

Linkime stebuklingų Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų!