Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įvertino Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, sąrašo teisėtumo klausimą

Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu patvirtinto Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, sąrašo (toliau – Sąrašas) dalies teisėtumą (16.1.1. ir 17.1.2. papunkčių) (atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymui, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymui).

Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo nagrinėjama administracinė byla dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, kurioje atsakovė buvo Lietuvos valstybė. Žala buvo prašoma priteisti dėl Sąrašo 16.1.1 ir 17.1.2 papunkčiuose nustatyto teisinio reglamentavimo, pagal kurį vyresniems nei 24 metai cukriniu diabetu sergantiems asmenims apribota teisė gauti 100 proc. kompensaciją įsigyti reikiamas medicinos priemones (insulino pompų, naudojamų ambulatoriškai gydyti nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių komplektą per mėnesį bei iki 150 diagnostinių juostelių gliukozei nustatyti per mėnesį). Nagrinėdamas bylą Vilniaus apygardos administracinis teismas suabejojo dėl Sąrašo 16.1.1 ir 17.1.2 papunkčių teisėtumo ir kreipėsi į LVAT su prašymu išaiškinti minėtus papunkčius. Teismui kilo abejonių ar Sąraše nurodyti papunkčiai nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Respublikos sveikatos draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo.

LVAT pripažino, kad Sąrašo 16.1.1 papunktis tiek, kiek jame nenustatyta insulino pompų, keičiamų dalių komplekto kompensavimo sergantiems I tipo cukriniu diabetu asmenims nuo 24 metų traktavimas skirtingai prieštarauja Konstitucijai, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymui, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymui. Pagal šį papunktį, asmenims nuo 24 metų insulino pompų keičiamųjų dalių komplektas nėra kompensuojamas nei visiškai, nei iš dalies, o sergantiems I tipo cukriniu diabetu asmenims iki 24 metų yra kompensuojama 87 eurų per mėnesį tokio komplekto kaina. I tipo cukriniu diabetu sergantiems asmenims nuo 24 metų kompensuojami tik vienkartiniai insulino švirkštai su adatomis. Teismas nustatė, kad švirkštai ir insulino pompos nėra lygiavertės medicinos pagalbos priemonės. I tipo cukriniu diabetu sergantys asmenys nuo 24 metų atsiduria blogesnėje padėtyje, kurioje valstybė visiškai neprisideda prie medicinos pagalbos priemonės insulino pompos įsigijimo išlaidų kompensavimo.

Teismas taip pat nustatė, kad Sąrašo 17.1.2. papunktis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems teisės aktams. Teismas nustatė, kad nors tiek asmenims iki 24 metų, tiek vyresniems asmenims skiriasi kompensuojamas diagnostinių juostelių kiekis, tačiau dėl to, jog yra galimas vaikų bei jaunuolių, kaip augančių ir bręstančių organizmų, poreikis didesniam diagnostinių juostelių kiekiui, toks traktavimas yra proporcingas, pagrįstas šių asmenų grupių fiziologiniais skirtumais, objektyviai pateisinamas.

Šaltinis: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. gegužės 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-15-552/2021.