Ko galime reikalauti su(si)žeidus vaikui?

Į NEXUS besikreipiantys klientai priverčia susimąstyti, kokios trapios vertybės yra žmogaus sveikata ir gyvybė, ypatingai, kai kalbama apie vaikus. Praktikoje pasitaikantys atvejai byloja, kad iš pirmo žvilgsnio niekuo neišsiskirianti vaiko kasdienė veikla visgi yra apsupta grėsmių ir rizikų, o vaiko susižalojimo atveju kylantys ginčai ne visuomet suaugusiųjų ir atsakingų asmenų yra sprendžiami taikai. Taigi, ką daryti, jei darželyje, vaikų žaidimo kambaryje, ar paprasčiausiai atostogų metu apsigyvenus viešbutyje, jūsų vaikas susižeidžia?

Vadovaujantis vaiko teisės gyventi ir sveikai vystytis principine nuostata, svarbiausia įvertinti, ar vaikui paslaugos buvo teikiamos saugiai, o jei ne, vaiko su(si)žalojimo paslaugų teikimo metu, vaikas, atitinkamai ir asmenys, kuriuos su vaiku sieja artimi ir glaudūs ryšiai, turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą, be to vaiko artimieji gali reikalauti ir patirtų išlaidų (gydymo, kuro ir kt.) atlyginimo.

Vienoje iš bylų, kuomet vaikas būdamas ugdymo įstaigos lauko teritorijoje krito ir atsitrenkė į betoninę gėlių klombą, teismas konstatavo, kad įstaiga (vaikų darželis) laikydama betonines gėlių klombas savo teritorijoje neužtikrino, kad šie daiktai nekeltų grėsmės įstaigos vaikų sveikatai ir saugumui, tai yra nesiėmė priemonių, kad šios klombos būtų atitinkamai aptvertos, neturėtų aštrių briaunų ir pan., dėl to vaikas patyrė galvos sužalojimą. Teismas, nustatęs, kad vaiko patirtas sužalojimas neturi sunkių ilgalaikių pasekmių (veido srityje virš antakio likęs randas, kuris gali būti pašalintas), sprendė, kad vaiko patirtą fizinį skausmą ir dvasinius išgyvenimus, kompensuos 1.000 Eur dydžio neturtinės žalos atlyginimas. Deja, šioje byloje teismas nors ir konstatavo, kad vaiko patirta trauma lėmė tam tikrus tėvų dvasinius išgyvenimus, taip pat papildomus vaiko priežiūros nepatogumus, visgi laikė, kad tėvų patirti dvasiniai išgyvenimai negali būti vertinami kaip nepaprastai dideli ir išimtiniai dvasiniai sukrėtimai, dėl kurių jie būtų įgiję teisę į neturtinės žalos atlyginimą.

Kitoje byloje, viešbučio kambaryje, mažamečiui vaikui truktelėjus spintos duris, pastaroji ant jo užkrito, dėl ko vaikas patyrė sunkų sveikatos sutrikdymą (patyrė ausies, dvi akių chirurgines operacijas, privalo pastoviai nešioti akinius, laikytis tausojančio režimo). Teismas konstatavo, kad esant neužtikrintam spintos stabilumui, apgyvendinimo paslaugas teikiantis subjektas neužtikrino, kad kambariuose esanti įranga, ją naudojant įprastai, nekeltų grėsmės paslaugos gavėjo sveikatai ir gyvybei, t. y. pažeidė produktų saugos įstatymo reikalavimus. Nors operacinis gydymas ir buvo sėkmingas, teismas nustatė, kad vaiko sveikatos sužalojimo pasekmės jaučiamos iki šiol: išlikęs akies žvairumas, kiti sveikatos sutrikimai, dėl kurių gydymo galimai bus reikalingas chirurginis gydymas ir ateityje, sužalojimo padarinius vaikas jaus ir ateityje, dėl to teisinga vaiko neturtinės žalos kompensacija laikė 15.000 Eur. Teismas kiekvieno iš tėvų patirtą neturtinę žalą įvertintino 1.000 Eur dydžiu, sesers 500,00 Eur.

Šaltiniai:
Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-1566-479/2016;
Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2020 m. vasario 4 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-32-278/2020.