IQOS, HEETS ir tabako gaminių reklamos draudimų klystkeliai

Atsižvelgiant į tai, kad žmogaus ir visuomenės sveikata yra viena svarbiausių visuomenės vertybių, siekiant mažinti tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimą, jų prieinamumą (ypač nepilnamečiams asmenims) ir dėl tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui, viena iš šių tikslų įgyvendinimo priemonių paminėtinas įstatymų leidėjo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 straipsnyje nustatytas tabako gaminių reklamos draudimas.

Visgi, nepaisant pakankamai aiškaus teisinio reguliavimo, LVAT administracinėje byloje išnagrinėjo UAB ,,Philip Morris Baltic“ ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ginčą dėl departamento nutarimo, kuriuo pareiškėjui už tabako gaminių reklamos ir paslėptos tabako gaminių reklamos draudimo pažeidimą skirta 2.100,00 Eur bauda, pagrįstumo ir teisėtumo.

Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama draudžiama. Įstatymo 2 straipsnio 46 dalyje nustatyta, kad tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius ir (ar) susijusius gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius ir (ar) susijusius gaminius, o pagal 23 dalį, paslėpta tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius ir (ar) su tabako gaminiais susijusius gaminius, tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių gamintojus, importuotojus ar pardavėjus, jų firmos vardą (pavadinimą), prekių ženklą ar veiklą, pateikiama taip, kad gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo.

LVAT, įvertinęs bendrovės interneto svetainėje pateikiamą informacijos turinį apie prietaisą IQOS minėto įstatyminio reguliavimo kontekste, konstatavo, kad bendrovė interneto puslapyje pateikdama informaciją ir nurodydama „Inovatyvi tabako kaitinimo sistema/IQOS kaitina tikrą tabaką jo nedegindama ir suteikdama tabako skonį be ugnies ir pelenų“, „IQOS tai keičia viską“, aprašydama prietaiso naudojimo procesą šį siejant su įrenginiui specialiai sukurtu tabako gaminiu, jo savybes palygindama su kitais tabako gaminiais, pateikdama šių gaminių įsigijimo nuorodas, dalyvavimo „IQOS klubas“ programoje ir pan., tokiu būdu paskleidė informaciją ir apie tabako gaminius (t. y. su prietaisu naudojamus kaitinamojo tabako gaminius „HEATS“), taigi, pasak teismo, informacija buvo pateikta tokiu būdu, kuris gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo (t. y. paslėptai buvo reklamuojami ir kaitinamojo tabako gaminiai).

Paminėtina ir tai, kad bendrovė, ginčydama nutarimą, rėmėsi Tabako kontrolės įstatymo 911 straipsnio 5 dalimi, kurioje yra nurodyta: „Vartotojams pateikiami teiginiai ir informacija apie naujovišką tabako gaminį turi būti moksliškai pagrįsti, objektyvūs ir neklaidinantys, todėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas gali pareikalauti, kad naujoviškų tabako gaminių gamintojai ir importuotojai atliktų papildomus tyrimus ar pateiktų papildomą informaciją“ ir teigė, kad ši teisės norma numato išimtį iš bendro tabako gaminių reklamos draudimo.

LVAT aptariamu atveju aiškiai išdėstė poziciją, kad ši teisės norma įstatyme nėra nurodoma kaip išimtis iš tabako gaminių reklamos draudimo, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad ji nustato teisę gamintojams ar importuotojams reklamuoti naujoviškus tabako gaminius.

Šaltinis. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-664-261/2021.