Gydytojų klinikinių farmakologų licencijos nuo šiol bus išduodamos teisėtai! Gavęs pareiškimą iš teismo, Sveikatos apsaugos ministras, įsakymo nuostatą pripažino netekusia galios!

Advokatas Arvydas Aranauskas atstovavo Seimo narių grupę, norminėje byloje, kurioje Seimo nariai kreipėsi į teismą su prašymų ištirti ar Sveikatos apsaugos ministro įsakymo nuostatos, kurios nustatė papildomas sąlygas gydytojo klinikinio farmakologo licencijai gauti, neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.

Medicinos praktikos licencijų išdavimo sąlygos yra nustatytos Medicinos praktikos įstaymu. Pareiškėjams kilo pagrįstų abejonių ar papildomas sąlygas gydytojo klinikinio farmakologo licencijai gauti, Sveikatos apsaugos ministras nustatęs įsakymu, neviršijo savo kompetencijos.

Sveikatos sistemos įstatyme nustatyta, kad gydytojo profesinės kvalifikacijos įgijimo teisiniai pagrindai gali būti reguliuojami tik įstatymu, šie pagrindai ir sąlygos nustatyti Medicinos praktikos įstatyme, o Medicinos praktikos įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi sveikatos apsaugos ministrui pavesta nustatyti tik gydytojo profesinės kvalifikacijos rūšis, aiškinti sveikatos apsaugos ministro kompetenciją gydytojo klinikinio farmakologo profesinės kvalifikacijos srityje plečiamai, t. y. kaip sveikatos apsaugos ministro teisę nustatyti sąlygas, kurioms esant laikoma, kad asmuo yra įgijęs gydytojo klinikinio farmakologo profesinę kvalifikaciją, ar prilyginamas tokiam asmeniui, nėra pagrindo.

LVAT norminėje byloje konstatavo, kad jeigu dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo ginčijamos norminio administracinio teisės akto nuostatos nebegalioja, pripažinimas, kad nebegaliojantis norminis administracinis aktas ar jo dalis prieštaravo aukštesnės galios teisės aktams, nebetenka prasmės, nes neturėtų poveikio visuomeniniams santykiams. Taigi atsižvelgęs į tai kad Sveikatos apsaugos ministras panaikino papildomas sąlygas gydytojo klinikinio farmakologo licencijai gauti, kas akivaizdu prieštaravo įstatymams, teismas bylą nutraukė.