Europos Komisija šiandien žengia pirmuosius žingsnius, kurdama Europos sveikatos sąjungą!

Siekdama tvirtesnių Komisijos ir ES agentūrų koordinavimo įgaliojimų, Komisija šiandien siūlo naują reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai. Naująja sistema bus:
• stiprinamas pasirengimas.
• stiprinama priežiūra.
• gerinamas duomenų teikimas.
• paskelbus nepaprastąją padėtį ES būtų automatiškai pradėtas stipresnis koordinavimas ir būtų leidžiama kurti, kaupti ir įsigyti su krize susijusius produktus.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro įgaliojimai bus sustiprinti, kad jis galėtų padėti Komisijai ir valstybėms narėms šiose srityse:
• epidemiologinės priežiūros (naudojant integruotas sistemas, sudarančias priežiūros tikruoju laiku galimybę);
• pasirengimo ir reagavimo planavimo, ataskaitų teikimo ir audito;
• neprivalomų rekomendacijų ir rizikos valdymo galimybių teikimo;
• pajėgumų mobilizuoti ir dislokuoti ES sveikatos darbo grupę, kuri padėtų reaguoti vietos lygmeniu valstybėse narėse;
• ES etaloninių laboratorijų tinklo ir tinklo dėl medžiagų, gautų iš žmogaus, kūrimo.

Europos vaistų agentūros įgaliojimai bus sustiprinti, kad ji galėtų padėti koordinuotai reaguoti Sąjungos lygmeniu į sveikatos krizes:
• stebėdama ypatingos svarbos vaistų ir medicinos prietaisų trūkumo riziką ir ją mažindama;
• teikdama mokslines rekomendacijas dėl vaistų, kurie gali padėti gydyti tas krizes sukeliančias ligas, užkirsti joms kelią arba jas diagnozuoti;
• koordinuodama tyrimus, skirtus stebėti vakcinų veiksmingumą ir saugumą;
• koordinuodama klinikinius tyrimus.