Dvasinės skriaudos ir materialinės žalos skirtumai. Ar jie esminiai?

Kreipiatės į ligoninę dėl artimojo sveikatos pablogėjimo ar ligos, tačiau ilgai laukus tinkamos pagalbos suteikimo, konstatuojama artimojo mirtis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, tokiu atveju Jūs turite teisę kreiptis į specializuotą komisiją dėl turtinės ir neturtinės žalos patirtos dėl artimojo mirties atlyginimo. Kaip šią teisę įgyvendinti, esame aptarę pranešime „Teisės į paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimą įgyvendinimas“, kurį galite skaityti čia: https://medicinosteise.lt/naujienos/teises-i-paciento-sveikatai-padarytos-zalos-atlyginima-igyvendinimas/.

Nors Konstitucijoje yra įtvirtinta dviejų materialinės ir moralinės žalos rūšių samprata, kuri pirmuoju atveju yra turtinių praradimų išraiška, o moralinės žalos atveju reiškia dvasinio (neturtinio) pobūdžio skriaudą, įvertintą pinigais, tiek komisijai, tiek teismui nustatant atlygintinos žalos dydį neišvengiama klaidų, pvz. iš neturtinės žalos sumos išminusuojant netektį patyriam asmeniui valstybės skiriamas išmokas.

Įsivaizduokime: nepilnamečio asmens dvasiniai išgyvenimai (moralinė žala) dėl tėvo netekties komisijos ar teismo įvertinami 20.000 Eur suma, tačiau ši suma sumažinama vaikui valstybės skiriama šalpos našlaičio periodine pensija, kuri iki vaiko pilnametystės apytiksliai sudaro pvz. 9.000,00 Eur, o jei dar vaikas gavo laidojimo pašalpą, ši taip pat išskaičiuotina. Ar tokiu atveju, tėvo netekusio vaiko dvasiniai išgyvenimai bus teisingai kompensuoti?

Panaši situacija neseniai išspręsta Lietuvos apeliaciniame teisme. Apeliacinis teismas akcentavęs, kad valstybės skiriamos šalpos pensijos ir neturtinės žalos kompensavimas turi visiškai skirtingą paskirtį ir tikslą – šalpos pensijų tikslas yra užtikrinti netektas pajamas, o ne atlyginti patirtus dvasinius išgyvenimus, konstatavo, kad aptariamu atveju painiojami du skirti žalos kompensavimo modeliai. Teismas iš esmės pasisakė, kad nustačius atlygintinos žalos dydį ir šį dydį mažinant ligos ar kitų išmokų dydžiu, būtina įvertinti, ar nukentėjusiam asmeniui skirta išmoka savo turiniu atitinka materialinės ar moralinės žalos esmę.

Vadovaujantis teismo išaiškinimu, vaikui priskaičiuota našlaičio pensija ar laidojimo išlaidos jokiu būdu negali būti išskaičiuotos iš jo patirtos ir pinigine išraiška išreikštos neturtinės (moralinės) žalos.

Šaltinis. Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. lapkričio 3 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2A-701-881/2022