Apeliacinis teismas: neturtinė žala ieškovui, mirus ligoninėje atsitiktinai COVID-19 užkrėstai jo motinai, privalo būti atlyginta

Lygiai prieš savaitę Lietuvos apeliaciniame teisme buvo išnagrinėta dar viena byla, susijusi su liūdnomis COVID-19 viruso pasekmėmis.

Į teismą kreipėsi asmuo, kurio motina pandemijos metu, gydoma ligoninėje visai ne nuo COVID-19 viruso infekcijos, užsikrėtusi virusu, mirė. Ieškovas prašė iš atsakovės, Lietuvos Respublikos priteisti 3 223 Eur turtinės žalos atlyginimą, kurį sudarė laidojimo, kapavietės sutvarkymo išlaidos. Taip pat ieškovas įrodinėjo, kad patyrė 15 000 Eur neturtinę žalą, kadangi ieškovo ryšys su motina buvo ypač artimas ir glaudus, motina gyveno ieškovui priklausančiame bute, ieškovas ją nuolat lankė. Ieškovo brolis mirė 2019 m., tėvas – 2009 m., taigi, ieškovas buvo vienintelis artimasis, kuris rūpinosi motina.

Šioje byloje apeliacinės instancijos teismo fokusas buvo išsiaiškinti, ar ieškovo reikalavimas priteisti 15 000 Eur neturtinę žalą dėl motinos mirties yra pagrįstas. Siekiant neturtinės žalos priteisinimo, būtina nustatyti, jog kitas asmuo atliko kokius nors neteisėtus veiksmus, dėl kurių, šiuo atveju, neturtinė žala ir kilo.

Teismas byloje išreiškė nuomonę, jog ieškovo motiną paguldžius į ligoninę gydyti ligoms, nesusijusioms su COVID- 19, nebuvo tinkamai laikomasi tuo metu privalomai galiojusių saugumo reikalavimų – ieškovo motina buvo paguldyta vienoje palatoje su paciente, kuri karščiavo, skundėsi kosuliu, dusuliu, nors ieškovo motinai nebuvo pasireiškę jokie ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingi ligos simptomai.

Viena vertus, teismas spręsdamas bylą pastebėjo, jog žmogaus mirtis, kaip netektis, savaime yra lydima labai sudėtingų, gilių ir sunkių išgyvenimų, kadangi netekęs artimojo, žmogus netenka ir savo ankstesnių vaidmenų, kuriais jis buvo susietas su mirusiuoju. Kita vertus, teismo vertinimu, šioje byloje surinkti įrodymai patvirtino, kad ieškovą su motina siejo ne paviršutiniškas, o artimas ir glaudus ryšys, tarp jų buvo puoselėjami darnūs santykiai. Ieškovas rūpinosi motinos sveikata, gerbūviu, ieškovo patirtus dvasinius išgyvenimus sustiprino ir tai, kad ieškovas yra netekęs tėvo, neseniai mirė jo brolis, todėl mirus motinai jis apskritai liko be artimųjų. Nors ieškovo motina ir turėjo ligų, tačiau motinos mirtis ieškovui buvo netikėta, nes ligoninėje iki užsikrėtimo motinos sveikatos būklė gerėjo. Teismas jautriai išaiškino ir tą aplinkybę, jog dėl motinos mirties ieškovas jau niekada nebegalės sukurti panašių, prarastiems motinos ir sūnaus santykiams prilygstančių, santykių su kitu žmogumi. Todėl konstatavo, kad mirus motinai ieškovas neabejotinai patyrė sunkius dvasinius išgyvenimus, t. y. neturtinę žalą, bei sprendė, kad ieškovo prašoma priteisti 15 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo suma yra adekvati ieškovo patirtiems neigiamiems dvasiniams išgyvenimams, atitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus.

Šaltinis – Lietuvos apeliacinio teismo 2023 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-546-790/2023.